Zaopatrzenie w wodę

Woda jest medium niezbędnym dla życia człowieka i zapewnienia funkcjonalności niemal każdego obiektu budowlanego. Dbamy o to, aby była dostępna zawsze i w odpowiedniej ilości oraz aby jakość wody odpowiadała jej przeznaczeniu i wymaganiom użytkownika.

Realizujemy projekty związane z instalacjami wodociągowymi w następującym zakresie:
  • ujęcia i uzdatnianie wody
  • przyłącza, zbiorniki i instalacje wewnętrzne
  • stacje hydroforowe do podwyższania ciśnienia wody
  • wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (armatura)