Unieszkodliwianie ścieków

Prawidłowe zagospodarowanie ścieków jest warunkiem zachowania właściwych warunków sanitarnych oraz zabezpieczenia środowiska naturalnego. Dzięki odpowiedniej technologii, w wielu przypadkach, możemy również wykorzystać nagromadzone w ściekach ciepło odpadowe.

Realizujemy projekty związane z gospodarką odpadami w następującym zakresie: