Instalacje technologiczne

Integralną część naszej działalności stanowią instalacje specjalistyczne. Jest to oferta skierowana do odbiorców instytucjonalnych - głównie przemysłu. Dotyczy ona wszelkich niestandardowych instalacji służących zapewnieniu ciągłości procesu produkcyjnego, pozwalających uzyskać szczególne warunki, często drastycznie odmienne od atmosferycznych. Projektując we właściwy sposób układ technologiczny, możemy zapewnić niezbędne, odpowiednio podwyższone lub obniżone parametry temperaturowe i wilgotnościowe, a także utworzyć środowisko o odpowiedniej czystości lub składzie fizykochemicznym.

Proces technologiczny stwarza przeważnie spore możliwości sterowania gospodarką energetyczną. Rozsądnie zaprojektowane instalacje pozwalają odzyskać i ponownie wykorzystać znaczną część energii zużytej w postaci ciepła lub chłodu w cyklu produkcyjnym.

Najważniejsze rodzaje instalacji technologicznych:

Szczególne warunki wymagają szczególnych materiałów. W instalacjach technologicznych znajdują zastosowanie głównie tworzywa odporne chemicznie, stal węglowa oraz stal nierdzewna i kwasoodporna.