Finansowanie

Informujemy, że decydując się na inwestycję proekologiczną można uzyskać częściowe dofinansowanie, lub zaciągnąć preferencyjny kredyt na realizację zadania. Poniżej przedstawiamy wiodące podmioty zajmujące się udzielaniem wsparcia finansowego projektom wpływającym na polepszenie stanu środowiska naturalnego.

 1. DOTACJE UNIJNE
  Pomagamy w uzyskaniu preferencyjnych pożyczek oraz dotacji z funduszy unijnych - do nawet 85% kosztów inwestycji. Oczywiście każdy pomysł musi zostać indywidualnie oceniony z uwagi na przeznaczenie i terminy przyznawania środków.

 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  02-673 Warszawa
  ul. Konstruktorska 3a
  Telefony: (022) 459 -00-00, (022) 459 -00 01
  Fax: (022) 459 01 01
  www.nfosigw.gov.pl
  e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  90-562 Łódź
  ul. Łąkowa 11
  Telefon: (042) 639 53 54
  Fax: (042) 639 51 21
  www.wfosigw.lodz.pl
  e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

 4. Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
  90-368 Łódź
  ul. Piotrkowska 166/168
  Telefon: (0-42) 636-74-54
  Fax: (0-42) 636-75-17
  www.bosbank.pl
  e-mail: lodz@bosbank.pl