Odbyliśmy szkolenie III-go stopnia z instalacji fotowoltaicznych w technologii SolarEdge

Potwierdzeniem naszego przeszkolenia są uzyskane certyfikaty uprawniające do projektowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych w oparciu o technologię SolarEdge.