Prezentujemy ogłoszenie WFOŚiGW dotyczące aktualnych dotacji do instalacji OZE

Widoczny poniżej link prowadzi do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącej aktualnych warunków dotacji do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dotyczy to w szczególności zastąpienia urządzeń węglowych nowoczesnymi, ekologicznymi źródłami energii.

 www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php