Instalacje fotowoltaiczne

 

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna, z jężyka angielskiego nazywana często skrótowo PV, jest to zespół elementów tworzących układ przekształcający energię słoneczną w energię elektryczną, czyli po prostu produkujący prąd ze słońca. W skład tego układu wchodzą przede wszystkim ogniwa fotowoltaiczne łączone w większe moduły, które mają za zadanie przechwycić promieniowanie słoneczne i część pochłoniętej energii oddać w postaci prądu stałego. Drugim niezbędnym elementem jest tzw. falownik lub inwerter będący przekształtnikiem prądu stałego w prąd zmienny, ale mający również wiele innych zadań związanych z zarządzaniem produkcją prądu, bezpieczeństwem, a także dopasowaniem produkowanej energii do sieci energetycznej, do której jest podłączony.